Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z výroční schůze 18.3.2016

20. 3. 2016

USNESENÍ

z výroční schůze občanského sdružení „VELELIBY 08“, konané dne 18.3.2016.

Schůzi přítomno celkem 10 členů a jeden host, čímž je plně usnášeníschopná.

Výroční schůze

1) Bere na vědomí

- Zprávu o činnosti občanského sdružení VELELIBY 08 za uplynulé období od    17.4.2015 do dnešního dne. (R. Šebela)

- Zprávu o výsledku hospodaření občanského sdružení VELELIBY 08 za uplynulé období od 17.4.2015 do dnešního dne. (R. Šebela)

-  Informaci o stavu nemovitého majetku. (R. Šebela)

- Informaci o poskytnutí daru OÚ Dvory na zakoupení ozvučovací aparatury pro potřeby občanského sdružení. (R. Šebela)

- Žádost Jiřího Váchy o odstoupení z funkce předsedy. (J. Vácha)

- Zprávu o aktualizaci smlouvy s OÚ Dvory, o pronájmu zasedací místnosti v čp. 7 a uzavření smlouvy s OÚ o poskytnutí veřejné finanční podpory. (R. Šebela)

 

2) Schvaluje

- Volbu revizní komise ve složení Jaroslav Karel, Tereza Šebelová a návrhové komise ve složení Milan Bureš, Jiří Jeřábek.

- Zprávu o hospodaření s prostředky občanského sdružení VELELIBY 08 za uplynulé období od 17.4.2015 do dnešního dne.

- Plán činnosti občanského sdružení na následující období roku 2016:

 • Den Země 23.4.2016
 • Čarodějnice 30.4.2016
 • Den dětí 4.6.2016
 • Noc kostelů 10.6.2016
 • Posvícení a turnaj v nohejbale 24.9.2016
 • Rozsvícení stromečku 26.11.2016
 • Mikulášská nadílka 5.12.2016
 • Výlet za poznáním 27.12.2016
 • Silvestr na návsi 31.12.2016
 • Turnaj všestrannosti pořádaný dětmi- v průběhu roku 2016
 • Volbu rady občanského sdružení VELELIBY 08, ve složení:
  • Předseda- Tereza Šebelová
  • Hospodář- Roman Šebela
  • Revizor- Jaroslav Karel
  • Člen rady- Milan Bureš
 • Přijetí nových členů Karolínu Daňkovou a Ondřeje Kříže

 

3) Ukládá

                - Členské základně renovovat oplocení kolem dětského hřiště.

                - Radě sdružení aktualizovat manipulační práva s účtem občanského sdružení.

- Radě sdružení dohodnout a zajistit další kulturní akce ve spolupráci například s divadelním spolkem v Nymburce nebo pěveckým sborem Čachovice.

 

Usnesení jednohlasně schváleno všemi přítomnými členy občanského sdružení.

 

Ve Velelibech 18.3.2016.

 

Návrhová komise:          …………………………………………

                                              

                                               …………………………………………

 

 

Zapsal: Jaroslav Karel